Privacy Policy for Netbox LMB SRL

I.    INTRODUCERE    
NETBOX LMB SRL cu sediul în Bucureşti, Str. Doamna Oltea, Nr. 70, Subsol, Camera 1, Sector 2, 020231, cod fiscal 42942585, cu numărul de înregistrare J40/10247/2020 (”Netbox Show”) respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi, inclusiv dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (”Regulamentul”) şi acordă respect, încredere şi confidenţialitate, oferind securitate tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.
Netbox Show înțelege că protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru dumneavoastră și de ceea acordă o atenție deosebită confidențialității informațiilor vizitatorilor site-ului https://netbox.show și a persoanelor ale căror informații personale le primește prin natura serviciilor oferite.  
Această politică de confidențialitate explică modul în care Netbox Show colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale asigurandu-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.
Prin furnizarea informațiilor personale de pe site-ul Netbox Show, sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.
Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). 
II.    DATELE NOASTRE DE CONTACT:
Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi oricând la adresa de e-mail office@netbox.show În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:
Denumire completă: NETBOX LMB SRL
Adresă sediu social: Str. Doamna Oltea, Nr. 70, Sector 2, Bucuresti, 020231
Număr de telefon: +4 0314 335 962 
Adresă de email: office@netbox.show 
III.    RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:
NETBOX LMB SRL, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:
a)    Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
b)    Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
c)    Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
d)    Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualiză; luăm toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
e)    Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
f)    Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
g)    Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
h)    Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:
Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, pe care ni le transmiteți în mod voluntar, date tehnice colectate de la toți utilizatorii site-ului și includ următoarele categorii de date: 
Astfel, prelucrăm date cu caracter personal obișnuite, cum ar fi:
a)    Date personale în cazul completării formularului de achiziționare a unui cod de acces pentru un eveniment: nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă de facturare, datele cardului (numele de pe card, număr card, CVV, dată expirare);
b)    Date personale în cazul completării formularului de înregistrare: nume, prenume, e-mail, parolă;
c)    Date personale în cazul completării formularului de contact prin care solicitați informații: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail și alte date cu caracter personal care se regăsesc în conținutul mesajelor transmise către Netbox Show; 
Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu:
    Achiziționați un cod de acces pentru un eveniment.
    Vă înregistrați sau logați pe site-ul nostru. 
    Ne transmiteți o solicitare;
    Vizitați sau navigați pe site-ul nostru; 
    În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: avocați, consultanți, contabili, etc.;
    Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; 
    Primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul https://netbox.show Putem folosi o varietate de metode, inclusiv “cookie-uri” pentru a colecta aceste informații. Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dvs. de IP, tipul de browser utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dvs. pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru – a se vedea secțiunea de Cookie-uri.
Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.
IV. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:
1. Pentru prestarea serviciilor Netbox Show în beneficiul dvs. 
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a)    Crearea și administrarea contului în cadrul platformei https://netbox.show 
b)    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c)    Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau serviciile achiziționate;
d)    Rambursarea contravalorii  serviciilor conform prevederilor legale, după caz;
e)    Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau serviciile Netbox Show 
2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. pe site-ul https://netbox.show
3. Pentru marketing
Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje, cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile etc.)  conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
-    Contactarea Netbox Show folosind detaliile de contact descrise mai sus.
-    Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi

4. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. 
Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

V. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Netbox Show va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în considerarea cel puțin a unuia din următoarele temeiuri:
a)    Consimțământul – în cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, Netbox Show obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
b)    Încheierea/executarea unui contract – prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră de achiziție a unui serviciu;
c)    Obligație legală – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Netbox Show. 
d)    Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
VI. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
- furnizorilor de servicii de plată/bancare;
- furnizorilor de servicii de curierat;
- furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
- furnizorilor de servicii IT;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
VII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ 
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma https://netbox.show Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
VIII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA
Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
a)    Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.
b)    Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. 
c)    Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte. 
d)    Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
e)    Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți  obține  din  partea  noastră  restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
    contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
    prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
    nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
    vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
f)    Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.
g)    Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: 
(a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, 
(b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și 
(d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).
Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
h)    Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzand profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.
Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:
    este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Societate;
    este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
    are la bază consimțământul dumneavoastră explicit;
În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, Societatea are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea Societății, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.
i)    Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

j)    Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):
Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;
Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212
Fax:  +40.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
k)    Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu carcater personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula  plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății. 
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@netbox.show 
Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
X. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.
XI. SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?    Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce înseamnă date cu caracter personal?
    Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?
    Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Ce înseamnă Persoană împuternicită?    Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Ce înseamnă Persoană vizată?    Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată. 
Care este Autoritatea de Supraveghere?
    O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Cookie Policy

Aspecte generale privind utilizarea de cookie-uri de către acest website
Website-ul nostru https://netbox.show utilizează cookie-uri sub controlul și sub operarea Netbox LMB SRL cu sediul în Bucureşti, Str. Doamna Oltea, Nr. 70, Subsol, Camera 1, Sector 2, 020231, cod fiscal 42942585, cu numărul de înregistrare J40/10247/2020 (”Netbox Show”) 
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea, administrarea si dezactivarea “cookie”-urilor utilizate de website-ul https://netbox.show
În cazul în care aveți nevoie de mai multe informatii, și ele nu se regăsesc mai jos, ne puteți contacta prin secțiunea "Contact " de pe website.
Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează.
Scopul utilizării cookie-urilor de către website
Acest Site foloseste cookie-uri din urmatoarele considerente: 
(i)    pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia, 
(ii)    pentru a genera statistici despre traficul pe site.
Definirea “cookie-urilor” de pe Site.
 
Pe site se folosesc cookie-uri HTTPS. Un cookie HTTPS sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un web-server unui web browser și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către web browser, de fiecare dată când accesează acel server. Un site web care foloseste HTTPS are cookies care impiedica transmiterea lor catre o pagina non-HTTPS chiar daca aceasta este localizata la acelasi URL. Un cookie HTTPS nu este accesibil prin mijloace/ metode non http (care include si HTTPS), cum ar fi Java Script neputand fi tinta unor atacuri de tip cross –site scripting. Un cookie este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator depe care se acceseaza Site-ul.
Cookie-ul este complet “pasiv” nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului.Un cookie este format din doua parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile de pe acest site in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si nici nu asigura accesul la date cu caracter personal. 

Rolul cookie-urilor de pe Site

In cadrul Site-ul nostru, “cookie”-urile HTTPS joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii serviciilor de care utilizatorul se bucura cum ar fi: 
(i)    oferirea de feedback asupra modului cum este utilizat Site-ul, astfel incat acesta sa poata fi facut si mai eficient si mai accesibil pentru utilizatori; 
(ii)    feedback-ul consta in date statistice anonimizate (fara a permite individualizarea utilizatorului).
(iii)    informatii despre traficul pe acest site: tipul browserului folosit, timpul petrecut pe site, numarul de pagini accesate, date despre furnizorul de internet al utilizatorului (nume, tara si judet/regiune). 


Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest Site? 

O vizita pe acest site https://netbox.show poate plasa urmatoarele tipuri cookie-uri: 
(i)    Cookie-uri de analiza (_ga si _gat); 
(ii)    Cookie-uri video (PREF) 
(iii)    Cookie-uri de login

Cookie-uri de analiza

Site-ul https://netbox.show implementeaza o solutie Google Analytics pentru a colecta informatii despre traficul pe site. De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site, soft-ul de Google Analytics genereaza cookie-uri de analiza. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie-uri, iar daca nu, vor fi generate.  Aceste cookie-uri nu sunt folosite de site-ul https://netbox.show pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Informatii specifice, cum ar fi adresa IP, nu sunt stocate.

Pe baza acestor cookie-uri se pot colecta urmatoarele informati: 
(i)    Tipul de browser folosit si informatii cu privire la furnizorul de internet (ISP) al utilizatorului precum denumire, tara si judet. Nu se colecteaza / acceseaza date cu privire la adresa IP a terminalului utilizatorului. 
(ii)    Performanta site-ului, 
(iii)    Ce pagini au fost accesate, 
(iv)    Timpul petrecut pe o pagina sau pe mai multe pagini

Cookie-urile de analiza se numesc ”_ga si _gat”. Cookie-urile _ga si _gat sunt create si folosite de libraria JavaScript a Google Analytics. La prima accesare a website-ului, libraria Javascript Google Analytics creeaza aceste cookie-uri cu valoare random unice care reprezinta client ID. Acest Client ID este folosit ulterior de catre serverul Google Analytics pentru a identifica un utilizator unic.
 

Cookie-uri video

Cookie-ul de video este utilizat pentru stocarea preferintelor video (volum, dimensiunea textului). 

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a imbunatati experianta utilizatorilor cu materialele de tip video, astfel incat daca un video este interupt, puteti relua videoclipul de la momentul intreruperii. Mai multe informatii pot fi gasite aici.